Z życia branży

Z życia branży

Z życia branży

spotkanie Rady Rozwoju Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

spotkanie Rady Rozwoju Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

9 maja 2022 11:23 / Aktualności, Z życia branży

Rada gromadzi przedstawicieli znaczących przedsiębiorstw oraz instytucji Podlasia, jest ciałem doradczym oraz opiniodawczym oraz głównym forum współpracy Wydziału Architektury PB z otoczeniem społecznym oraz biznesem regionu.