Life of the industry

Life of the industry

Life of the industry

spotkanie Rady Rozwoju Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

spotkanie Rady Rozwoju Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

9 May 2022 11:23 / Newsroom, Life of the industry

Rada gromadzi przedstawicieli znaczących przedsiębiorstw oraz instytucji Podlasia, jest ciałem doradczym oraz opiniodawczym oraz głównym forum współpracy Wydziału Architektury PB z otoczeniem społecznym oraz biznesem regionu.