Aus dem Leben der Industrie

Aus dem Leben der Industrie

Aus dem Leben der Industrie

spotkanie Rady Rozwoju Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

spotkanie Rady Rozwoju Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Rada gromadzi przedstawicieli znaczących przedsiębiorstw oraz instytucji Podlasia, jest ciałem doradczym oraz opiniodawczym oraz głównym forum współpracy Wydziału Architektury PB z otoczeniem społecznym oraz biznesem regionu.