Ankündigung der Ergebnisse

Ankündigung der Ergebnisse

Ankündigung der Ergebnisse

Twój e-PIT czeka na Ciebie w e-Urzędzie Skarbowym

Twój e-PIT czeka na Ciebie w e-Urzędzie Skarbowym

Do 2 maja 2022 r. (30 kwietnia to sobota) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT.

Mehr
Ankündigung der Ergebnisse

Antrag auf Vorschlag 3/2020

Dieser Inhalt ist vorübergehend nur in polnischer Sprache verfügbar.

Mehr
Ankündigung der Ergebnisse

Zapytanie ofertowe 1/8/2018

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją działalności związanym z planowanym do realizacji projektem w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.

Mehr
Die beihilfen für die untersuchungen und die innovationen

Die beihilfen für die untersuchungen und die innovationen

Dieser Inhalt ist vorübergehend nur in polnischer Sprache verfügbar.

Mehr
Ankündigung der Ergebnisse

Angebotsanfrage Nr.1 / 12 / 2017

Zapytanie ofertowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1....

Mehr
Ankündigung der Ergebnisse

Angebotsanfrage Nr. 1/10/2017

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie TOBO Datczuk Spółka Jawna.

Termin składania ofert kończy się 31 października 2017

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi do pobrania dokumentami. Oferty proszę przedstawiać na formularzu, udostępnionym w wersji edytowalnej. Zapr...

Mehr
Ankündigung der Ergebnisse

Anfrage zur durchführung eines design-audits und entwicklung einer design-strategie

25 September 2017 14:58 | Ankündigung der Ergebnisse, Ausschreibung

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie TOBO Datczuk Spółka Jawna. Termin składania ofert kończy się 3.10.2017. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi do pobrania dokumentami. Oferty proszę przedstawiać na formularzu, udostępnionym w wersji edytowalnej. Zapraszamy do...

Mehr