Newsroom

Newsroom

Newsroom

Integracja pracowników

Integracja pracowników

17 October 2022 15:05 / Newsroom

W ramach zajęć pracownicy wzięli udział w wycieczce do kina oraz uczestniczyli we wspólnych uroczystościach.

To zajęcia, które bawiły, edukowały i przede wszystkim zintegrowały.