Nachrichten

Nachrichten

Nachrichten

Integracja pracowników

Integracja pracowników

17 Oktober 2022 15:05 / Nachrichten

W ramach zajęć pracownicy wzięli udział w wycieczce do kina oraz uczestniczyli we wspólnych uroczystościach.

To zajęcia, które bawiły, edukowały i przede wszystkim zintegrowały.