Newsroom

Newsroom

Newsroom

Prezes Tobo Bożena Datczuk dołączyła do grona Zarządu Fundacji Technotalenty

Prezes Tobo Bożena Datczuk dołączyła do grona Zarządu Fundacji Technotalenty

Aktualny skład Zarządu:

Adam Walicki - Prezes Zarządu Fundacji Fundacji Technotalenty Bożena Datczuk - Wiceprezes Zarządu Fundacji Fundacji Technotalenty Tomasz Stypułkowski - Wiceprezes Zarządu Fundacji Fundacji Technotalenty