Newsroom

Newsroom

Newsroom

Event integracyjny

Event integracyjny

26 June 2023 14:46 / Newsroom

Pracownicy zmierzyli się podczas konkursu przeciągania liny oraz nauczyli się celnie i bezpiecznie strzelać z łuku.