Newsroom

Newsroom

Newsroom

Czas świątecznych spotkań w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa

Czas świątecznych spotkań w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa

18 December 2023 8:42 / Newsroom, Holiday, Life of the industry

Było to spotkanie przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, przedsiębiorcy, właściciele firm, przedstawiciele instytucji nauki i szkolnictwa wyższego.