Ausschreibung

Ausschreibung

Das protokoll der wahl des angebotes

22 Dezember 2017 22:01 / Auswahl des Angebots, Ausschreibung

Protokół wyboru oferty na przeprowadzenie audytu technologicznego, usług badawczych w celu określenia potrzeb technologicznych oraz potencjału firmy w zakresie optymalizacji procesu dostarczania produktu.

Pełna treść protokołu w załączniku.

Pobierz załączone pliki